Khanens Palads i Bakhtjisaraj

Khanens Palads i Bakhtjisaraj

Bakhtjisaraj betyder på tatarernes sprog paladshaven, og en bedre betegnelse kan næppe tænkes, da det netop er i Bakhtjisaraj, at Khanens Palads ligger.

Krim har en omtumlet historie, som det vil føre for vidt at beskrive i enkeltheder her, men kort fortalt blev khanatet i 1440 dannet af tatarerne, der dels kom fra Det Osmanniske Rige (Tyrkiet), dels bestod af Den Gyldne Horde (Mongoliet), anført af en ætling til Djengis Khan.

 

Khanatet havde to pragtfulde paladser, hvoraf kun det ene eksisterer i dag, nemlig paladset i Bakhtjisaraj. Khanatet faldt, da Katharina den 2. - også kaldet Katharina Den Store - i 1783 indtog Krim, som dermed blev underlagt Det Russiske Rige. Khanatet er altså for længst fortid, og paladset er nu en af de store turistattraktioner på Krim.

 

På det første billede ses nederst til venstre en stensøjle, der markerer, at her gjorde Katharina Den Store ophold, da hun efter erobringen af Krim besigtigede sine nye besiddelser.

 

En pudsig historie, der ikke har noget med paladset at gøre, men med Katharinas indtog på Krim: Da hun skulle besigtige sin nye besiddelse, var det sommer, og solen havde svedet alt græs, så det var gult. Derfor blev der udkommanderet soldater, som langs hele Katharinas rute skulle male græsset grønt.

Tekst og foto: Jørgen Deleuran - 17.11.2011