Kiev Banegård

Kiev Banegård

Kiev Banegård har to hovedbygninger: Den gamle, med de klassiske søjler og smukke vægmalerier, og den nye og meget moderne i glas og metal. De ligger på hver sin side af skinnelegemerne og er forbundet med en lang og bred gang, der som en bro fører over perronerne. Hver bygning har sin egen charme og sin egen stemning.

 

Billedet herover viser den gamle hovedbygning. På gavlen ses Ukraines våbenskjold og under dette står der BOKЗAЛ (Vokzal = Banegård).

For nogle betyder toget, at en rejse er slut, for andre, at en rejse tager sin begyndelse. Over perronen ses gangen, der fører over til den nye hovedbygning, og som byder på en mængde små forretninger samt cafeer.

Lige til højre for hovedbygningen, ligger en anden banegård, nemlig for de lokale tog samt metroen.

Inde i hovedbygningens forhal mødes man af søjler, marmor, gyldne lysekroner, glasmosaik, vægmalerier – samt en rullende trappe op til gangen, der fører over til den nye hovedbygning.

Håndværk og kunst af høj klasse kendetegner forhallen.

I den nye forhal finder man en helt anden verden i glas og metal. Fra toppen af den tårnhøj glassøjle i midten, strømmer der vand ned ad siderne.

Den nye hovedbygning i den vestlige ende af banegården en aften i juli. Til venstre i billedet ses en Gofre bod. Her sælges meget velsmagende vafler, forskellige slags kaffe, te og sodavand.

Her slutter besøget på Kiev Banegård. Vil man opleve Kiev centrum, skal man gå tilbage gennem forhallen i den nye hovedbygning og gennem gangen til den gamle. Her fra kan man vælge at gå over og tage metroen eller en taxi – eller simpelthen gå, for så oplever man mest. Men mere om, hvad man kan opleve i Kiev centrum ved en anden lejlighed.

 

Tekst og foto: Jørgen Deleuran - 21.07.2011

 

Se også:

Damplokomotiv i Kiev

Langs togskinnerne i Kiev