Neapolis udgraves

Neapolis udgraves

Midt i Krims hovedstad Simferopol ligger der et bjerg, på hvis plateau man finder Skyternes hovedstad Neapolis. Eller rettere sagt er Neapolis i disse år ved at blive udgravet af arkæologer. Skyternes hovedstad bestod fra slutningen af det 3. århundrede f.Kr. til midten af det 3. århundrede e.Kr., hvor byen blev ødelagt af goterne.

 

Skilurus, der levede i det 2. århundrede f.Kr., er den bedst kendte af skyternes konger. Han regerede over et lille kongerige, der strakte sig fra Dnjepr flodens nedre løb og sydpå – det vi i dag kender som Krim, og som dengang hed Taurica.

 

Dødeligt såret konge

Under en krig mod Mithradates VI – konge over Pontus (på den sydlige kyst af Sortehavet) og Armenia Minor i det nordlige Anatolien (Tyrkiet) – blev Skilurus dødeligt såret. En anekdote fortæller, at da han lå på sit dødsleje, tilkaldte han sine firs sønner. Han gav dem et bundt spyd og bad hver af dem om at knække dem, hvilket de naturligvis ikke kunne. Så trak Skilurus et enkelt spyd ud af bundtet og knækkede det. Således lærte han dem, at hvis de holdt sammen, ville de være stærke, men hvis de blev opsplittet, ville de blive svage.

Skilurus blev efterfulgt på tronen af sønnen Palacus, der er den sidste skytiske konge, som man kender navnet på.

 

Neapolis opdages

I midten af 1980'erne fandt arkæologer resterne af et mausoleum, hvori der var en stenkiste med skelettet af en person, der sandsynligvis har været Skilurus. Ud fra kraniet har man rekonstrueret hovedformen og lavet en buste.

For at beskytte resterne af mausoleet er der udenom opført en bygning i den stil, som man formoder, blev brugt på skyternes tid.

 

Kongernes bolig

I en årrække lå udgravningerne stille, men indenfor det seneste årti har de atter taget fart. Man har fundet dele af en dobbelt ringmur, korndepoter, bassiner, fundamenter, og man har såmænd også fundet stedet, hvor skyterne bryggede vin. Senest har arkæologerne fundet kongernes bolig.

Bygningen, der er lavet uden om resterne af mausoleet.

Her ses resterne af den dobbelte ringmur.

Kisten i mausoleet.

Et kig ned i kisten.

Kong Skilurus.

Rester af mausoleets ydermure.

Billeder af smykker, der er fundet ved udgravningerne.

De cirkelrunde huller fungerede som skyternes kornkamre.

Nogen har smidt mønter ned på bunden af kornkamrene - ligesom man gør ved en ønskebrønd.

Her lavede skyterne vin.

Dette menes at have været brugt som bassin.

Fundament fra et hus.

Kongernes bolig.

Til højre i billedet ses kongernes bolig. Til venstre for denne er der opført en overdækning, som værner om et bassin, der muligvis er blevet brugt til ceremonier.

Bassinet ved siden af kongernes bolig.

Bassinets bund har været dekoreret, og der ses stadig svage rester deraf.

Rester af bassinets dekoration.

En del af Neapolis set fra oven.

Tekst og foto: Jørgen Deleuran - 22.09.2012